Interneringsdepot Gaasterlân
beginpagina Belgische militairen in Gaasterland 1914 - 1918 contact
interneringdepot Gaasterland
algemeen bewakingsposten personen locaties voorwerpen links
 
Als op 28 juli 1914 de Eerste Wereldoorlog, toen de grote oorlog genoemd, uitbreekt, hoopt de jonge staat België neutraal te blijven. Koning Albert, getrouwd met een nicht van de Duitse keizer doet een emotioneel beroep op zijn Pruisische neef om op grond van hun ‘familiale en vriendschappelijke banden’ zijn land met rust te laten. Tevergeefs, zo blijkt een paar dagen later. Het Duitse leger bezet Luxemburg en eist, onder het voorwendsel dat er een Franse aanval op Duits grondgebied op handen is, doortocht over Belgisch grondgebied. Als de Belgische regering op 3 augustus dit dwingende ‘verzoek’ afwijst, is een oorlog onvermijdelijk.
lees verder op: www.geschiedenis24.nl
Eind augustus 1914 komen de eerste Belgische soldaten in Gaasterland aan. Het zullen er uiteindelijk circa 3000 worden inclusief hun vrouwen en kinderen. Ze worden eerst ondergebracht in tentenkampen op Elfbergen, Harich, Sondel en bij particulieren. In de loop van het najaar van 1914 worden meer definitieve kampen ingericht zoals in de voormalige steenfabriek te Rijs, achter een boerderij te Oudemirdum verrijst vrouwenkamp Boskant, in de oude Roomskatholieke kerk te Bakhuizen.
 
werkgroep
De werkgroep "Interneringsdepot Gaasterlân" zal namens het HWG (Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân) een tentoonstelling inrichten over het leven in Gaasterland in de periode 1914-1918. In het bezoekerscentrum van Mar en Klif aan de Brink te Oudemirdum zal vanaf zondag 24 augustus 2014 de eerste tentoonstelling in een serie van vier te zien zijn. Voor de openingtijden van het bezoekerscentrum zie op de website www.marenklif.nl
De werkgroep bestaat uit: Auke Hylkema (Balk) voorzitter; Johan Groenewoud (Balk) secretaris, archivaris, webmaster; Yde Jan van de Lageweg (Balk) penningmeester; Henk Luyckx (Wijckel), Herman Melchers (Bakhuizen), Renneke Piersma (Warns).
Naast de tentoonstelling willen we met deze website laten zien wat er zoal in de archieven gevonden is en wat er door particulieren is ingebracht. Aan de hand van bewaard gebleven foto's, brieven en briefkaarten kan een virtuele rondreis gemaakt worden door onze prachtige streek met een eeuwenoude historie. De digitale mogelijkheden van deze tijd bieden een kijkje in de kranten uit die periode.
Hebt u nog foto- of ander materiaal dan kunt contact opnemen met de secretaris Johan Groenewoud of met één van de andere werkgroepleden. Van foto’s over dit onderwerp die al eerder in de Balkster Courant gepubliceerd zijn geweest willen we graag digitale scan maken.
 
 
laatste wijziging: 14 augustus 2014