publicaties 1916
 
prijsopgaaf
bron: Nieuwsblad van Friesland van 7 januari 1916
 
Galamadammen spijkerbedrog
bron: Nieuwsblad van Friesland van 7 januari 1916 bron: Nieuwsblad van Friesland van 14 januari 1916
 
huizen
bron: Algemeen Handelsblad van 22 februari 1916
 
bewakingstroepen
bron: Nieuwsblad van Friesland van 21 maart 1916 bron: Nieuwsblad van Friesland van 28 maart 1916
 
Cooperatieve verbruiksvereniging
bron: Nieuwsblad van Friesland van 31 maart 1916
 
paviljoen Hindeloopen  
 
 
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 4 april 1916  
 
kaatswedstrijd Franeker
bron: Leeuwarder Courant van 15 april 1916
 
inbraak Sondel  
in de put in Balk
bron: Nieuwsblad van Friesland van 16 mei 1916
 
trekhondenbeslag in Sloten
bron: Nieuwsblad van Friesland van 16 mei 1916
 
broodkaarten
bron: Nieuwsblad van Friesland van 21 mei 1916
 
sterfgeval
bron: Nieuwsblad van Friesland van 16 juni 1916
 
wedstrijd te Oudemirdum
bron: Nieuwsblad van Friesland van 27 juni 1916
 
 
 
 
<<< bron: Nieuwsblad van Friesland van 9 mei 1916
   
kaatsen te Oudemirdum  
levering goederen
bron: Nieuwsblad van Friesland van 14 juli 1916
 
 
<<< bron: Leeuwarder courant van 3 juni 1916
 
interneringskamp te Urk
bron: Tilburgsche Courant van 19 juli 1916
 
tentoonstelling te Rijs  
tentoonstelling te Rijs
bron: Telegraaf van 29 augustus 1916
 
 
jubileum te Rijs
bron: Nieuwsblad van Friesland van 1 september 1916
 
 
wagenmaker te Tholen
bron: Middelburgsche Courant van 1 september 1916
<<< bron: Leeuwarder Courant van 28 augustus 1916
 
ophe=ffing kampen
bron: Nieuwsblad van Friesland van 3 november 1916
 
interenringskamp overplaatsing
bron: Algemeen Handelsblad van 6 december 1916 bron: Telegraaf van 6 december 1916
 
overplaatsing naar Oudemirdum
bron: De Tijd van 7 december 1916 bron: Nieuwsblad van Friesland van 28 december 1916
 
diefstallen te Rijs
bron: Telegraaf van 31 december 1916
 
 
laatste wijziging: 18 augustus 2015