algemeen
 
publicaties Een chronologisch overzicht van publicaties in kranten en tijdschriften die betrekking hebben op het verblijf van de Belgische militairen in Gaasterland in de periode van augustus 1914 tot december 1918.
  publicaties in 1914 / publicaties in 1915 / publicaties in 1916 / publicaties in 1917 / publicaties van 1918 tot heden
   
commissie In Friesland wordt een comité tot hulp aan buitenlandse vluchtelingen ingesteld. Voor Gaasterland doen dominee Pieter Bootsma en rijksontvanger Hendrik Vierdag uit Balk een beroep op de vrijgevigheid van de bevolking in de zuidwesthoek van Friesland.
 
fotokopie In de diverse archieven hebben we kranteartikelen en kopieën van foto's gevonden. Vaak van matige kwaliteit. Van de originele foto's willen we graag een digitale scan maken van goede kwaliiteit (minmaal 300dpi). De inzender krijgt altijd het originele exemplaar terug. Voor vragen neemt u contact op met onze secretaris.
 
 
laatste wijziging: 22 juli 2015