wachtpost Sloten
 
wachtpost Sloten
foto beschikbaar gesteld door Hendrik Spoelstra uit Sloten
Hylke van der Meer (*29 september 1858 te Wijckel) met zijn vrouw Grietje Bokma (* 6 april 1851 te Sint Nicolaasga) bij de wachtpost met Nederlandse militairen voor Sloten. Deze stond voor de langebrug aan de weg richting Tjerkgaast.
 
wachtpost Sloten
foto 121-028 beschikbaar gesteld door Hendrik Spoelstra uit Sloten
Op de achterzijde van deze foto staan onderstaande namen:
Sietze Kooistra uit Witmarsum, Jin van der Kooi uit Wons, Pieter Haringa uit Nijland, Feike Buma uit Nieuwe-zijl, van der Wal uit Hijdaard, Bouke Veltman uit Bolsward, Jetze van Abbema uit Schettens, Tjipke Hoekstra uit Waaxens, sergeant Sluis uit Groningen en Rinze ??? uit Wommels.
 
 
De weg van Sint Nicolaasga via Tjerkgaast naar Sloten weg van Tjerkgaast
 
Veel vluchtelingen kwamen met de trein aan in Heerenveen. Vandaar ging het met de stoomtram naar Sint Nicolaasga. Het laatste deel van de tocht moest te voet worden afgelegd.
Op de prentbriefkaart de weg van Tjerkgaast naar Sloten. Boven de weg tussen de bomen hangt het bord "TOL". Op achtergrond aan de rechterziijde de zuivelfabriek van Sloten.
De wachtpost zal gestaan hebben aan de linkerzijde van de weg.
 
 
 
 
   
De stadsherberg in Sloten. stadsherberg
 
Op de achtergrond in het midden de lange brug met links de stadsherberg.
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Luchtfoto Sloten. luchtfoto Sloten
 
Deze luchtfoto is gemaakt in de jaren vijftig van de vorige eeuw. De rondweg om Sloten was nog niet aangelegd. Rechtsonder is nog duidelijk de lange brug te zien. De tol bij de brug is opgeheven in 1942.