wachtpost Tacozijl
 
Tacozijl
foto beschikbaar gesteld door Hillebrand Visser uit Lemmer
Nederlandse militairen op de zeedijk voor de herberg op Tacozijl.
Op website www.langsdeluts.nl is meer informatie te vinden over deze historische locatie.
 
Tacozijl militairen bij familie Semplonius
foto 269-001 beschikbaar gesteld door Rommert van der Veen
De familie Semplonius met waarschijnlijk een aantal Nederlandse militairen bij de boerderij van de familie achter de sluis op Tacozijl. Nu de Skiepebuorkerij van Durk en Heidi van der Werf.
bovenste rij v.l.n.r.
soldaat, Folkert Semplonius (* 1892 ), 6 soldaten, Kerst Uilkes Bangma, arbeider (* 1894?), Tiede de Jong
middelste rij zittend v.l.n.r.
Afke Semplonius ( * 1894) of Tietsje Semplonius ( * 1898), Folkert Rommert Semplonius ( * 1833-1924), Rommert Semplonius ( * 1863-1933), Akke Tiedes de Jong ( * 1863 - 1920), Jacobje Semplonius ( * 1895), Joltje Semplonius ( * 1890)
vooraan liggend
2 soldaten
 
familie Semplonius
foto 269-002 beschikbaar gesteld door Rommert van der Veen
 
 
het gezin Rommert Semplonius
Rommert Folkerts Semplonius, geboren op 1 november 1863 te Esterga, als zoon van Folkert Rommerts Samplonius en Joltje Geerts Wierda. Overleden op 29 april 1933 te Wijckel, 69 jaar oud.
Op 25 oktober 1889 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met:
Akke Tiedes de Jong, geboren op 16 september 1863 te Doniaga, als dochter van Tiede Romkes de Jong en Afke Beenes Bles. Overleden op 19 januari 1920 te Leeuwarden, 56 jaar oud.
Kinderen:
Joltje, geboren op 16 mei 1890 te Het Meer. Op 4 mei 1922 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Titte Boersma, oud 34 jaar, geboren te Nijemirdum, als zoon van Harmen Boersma en Grietje Beuckens.
Folkert, geboren op 31 oktober 1892 te Het Meer. Op 3 juni 1915 getrouwd in de gemeente Lemsterland met Wieb Roelevink, oud 17 jaar, geboren te Lemmer, als dochter van Wieger Roelevink en Jacobje Falkena.
Afke, geboren 28 maart 1894 op te Sondel. Op 8 mei 1918 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Willem Eppinga, oud 27 jaar, geboren te Sondel, als zoon van Jacobus Eppinga en Romkje Mulder.  
Jacobje, geboren op 22 augustus 1895 te Sondel.
Tiede, geboren op 13 september 1896 te Sondel. Overleden op 2 juni 1897 te Sondel, 9 maanden oud.
Tietje, geboren op 5 augustus 1898 te Sondel. Op 8 mei 1918 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Wiebe Postma, oud 33 jaar, geboren te Kimswerd, gemeente Wonseradeel als zoon van Hessel Postma en Tietje Elzinga.
 
 
laatste wijziging: 13 december 2014