wachtpost Warns
 
brug over de Warnservaart
foto 218-027 beschikbaar gesteld door Renneke Piersma
De brug over de Warnservaart rond 1920
 
netteplan 1887
bron: Tresoar
Netteplan 1887
 
Warns Warns
bron: Nieuwe Sneeker Courant van 16 december 1915
 
 
<<< bron: Nieuwe Sneeker Courant van 12 december 1915
 
Warns
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 15 december 1916
Van de eigenlijke wachtpost in Warns is (nog) geen beeldmateriaal bekend.
 
de brug over de Warnservaart
 
Warns
bron: Tresoar
 
 
Warns
bron: Tresoar
De brug over de Warnser Vaart rond 1910.
 
aanbesteding bouw draaibrug
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 25 juni 1913