bewakingsposten
 
Vanwege hun "strategische" ligging waren de gemeente Gaasterland, een deel van de gemeente Hemelumer Olderferd en een deel van de gemeente Wymbritseradeel uitermate geschikt om gevluchte Belgische militairen te huisvesten. Deze bosrijke gemeente in de zuidwesthoek van Friesland was, en is nog steeds, omgeven door water. Een zestal bewakingsposten met Nederlandse militairen waren er nodig om te voorkomen dat de Belgische militairen konden ontsnappen. De Nederlandse neutraliteit zou in gevaar kunnen komen wanneer de geïnterneerde militairen na een ontsnapping weer deel konden nemen aan de oorlog. Toch zijn er een aantal vluchtpogingen geweest.
 
google maps
De kaart van het gebied volgens google maps 2009.
 
 
Stavoren Stavoren
Stavoren  
   
 
Warns Warns
kaart  
 
 
Galamadammen   Galamadammen
kaart 1933  
   
 
Woudsend wachtpost Woudsend
 
kaart 1933  
   
 
Sloten Sloten
 
kaart 1933  
 
 
Tacozijl Tacozijl
 
kaart 1933 -----------------------------
   
   
topografische kaart verkend 1883 en 1884; herzien 1930 en 1933   klik op de rechter afbeelding voor meer informatie over de locatie