Rijs
 
Durk van der Zee
foto 245-008 beschikbaar gesteld door Geertje Lootsma - van der Zee
Deze foto is gemaakt bij de boerderij van Durk en Geertje van der Zee-Schotanus aan de Leise Leane te Rijs.
Op het bord staat: "Herinnering mobilisatie 1917 Gaasterland".
van links naar rechts van onder naar boven:

Popke van der Zee, Geertje Schotanus, Tjalling van der Zee, Botte van der Zee, drie onbekende Nederlandse of Belgische militairen, Sied van der Zee, Durk van der Zee

 
foto beschikbaar gesteld door Gri Smink - van der Zee uit IJlst
Deze Belgische soldaten kregen waarschijnlijk tijdelijk onderdak bij de familie van der Zee op de boerderij aan de Leise Leane te Rijs.
Op het bord staat: "Gaasterland Holland 1914"
Bij nummer 1 staat Durk van der Zee en zijn vrouw Geertje Schotanus staat bij nummer 2.
Nummer 3 is Jaike Tromp (* 1869), de tweede vrouw van Popke Tjallings van der Zee (*1844)
 
het gezin van der Zee
Durk van der Zee, geboren op 11 november 1872 te Oudemirdum, als zoon van Popke Tjallings van der Zee, landbouwer te Oudemirdum, Jetske Durks Tuinier. Overleden op 23 maart 1942 te Oudemirdum, 69 jaar oud. Arbeider te Hemelum; veehouder te Oudemirdum; veehouder te Mirns en Bakhuizen (Rijs).
Op 6 september 1894 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Geertje Schotanus, geboren op 24 maart 1873 te Mirns en Bakhuizen, als dochter van Botte Krijns SchotanusĀ en Sied Lieuwes de Jong. Overleden op 17 september 1935 te ?, 62 jaar oud.
Kinderen:
Popke, geboren op 29 november 1894 te Hemelum.
Botte, geboren op 25 januari 1896 te Hemelum.
Anne, geboren op 13 juni 1897 te Hemelum. Overleden op 6 augustus 1897 te Hemelum, 2 maanden oud.
Anne, geboren op 14 september 1898 te Hemelum.
Sied, geboren op 30 september 1899 te Hemelum. Op 9 december 1920 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met Douwe de Vries, oud 22 jaar, geboren te Gaastmeer, als zoon van Feite de Vries en Anna Jansen.
Tjalling, geboren op 2 augustus 1901 te Oudemirdum.
Douwe, geboren op 22 maart 1903 te Oudemirdum.
Jetske, geboren op 27 november 1904 te Oudemirdum.
Lieuwe, geboren op 6 januari 1906 te Oudemirdum.
Siementje , geboren op 1 juli 1907 te Oudemirdum.
Wiepk , geboren op 8 oktober 1908 te Oudemirdum.
Froukje , geboren op 12 mei 1912 te Oudemirdum.
Froukje , geboren op 13 september 1913 te Oudemirdum.
Durk, geboren op 17 januari 1916 te Rijs.