locaties
 
Balk algemeen
Dubbelstraat 5 tentoonstelling
Dubbelstraat 13 smederij Larooy
Lytse Side 1 voordrachtavond
Lytse Side 10 Koelstra & Dölle
Meerweg 22 groepsfoto voor deze woning
Meerweg 2 groepsfoto schoolkinderen
Raadhuisstraat 65 familie Hendrik Jongsma
Raadhuisstraat 32 drukkersfamilie Hoekstra
Lytse Side 4 en 5 handtekeningen Belgen
Gaaikemastraat Hendrik Luyckx
   
Rijs  
Mientwei interneringskamp
Leise Leane bij de familie van der Zee
Mientwei magazijn Berend vd Meer
Marderleane 10 bij de familie Keuning
   
Kippenburg  
  Engelse zeelieden
  bij de familie Geertsma
   
Gaasterland  
marechaussees  
Harich  
Trophornsterweg 4 potloodtekening
hoeve Welgelegen uitbetalen vergoeding
Lykwei 3, 't Spitael eerste opvang
   
Sondel algemeen
Beuckenswijkstr. 8 bij de familie H.W. Pelsma
Beuckenswijkstr. 16 bij de familie K.W. Pelsma
Beuckenswijkstr. 22 bij de familie Monkelbaan
J. Boomsmastr. 43 bij de familie Spoelstra
J. Boomsmastr. 56 bij de familie Akkerman
J. Boomsmastr. 62 bij de familie van der Goot
   
Bakhuizen algemeen
St. Odulphusstraat begrafenis in Bakhuizen
St. Odulphusstraat Rooms Katholieke Kerk
St. Odulphusstraat RK begraafplaats
Bakwei bij de familie Konst
Havenstraat diaconiewoningen
  café Hessel Dölle
   
Mirns  
Wieldyk 7 bij de familie Klaas Tolsma
Wieldyk 11  
Wijckel  
Iwert 17 familie Leffertstra
Jeen Hornstraweg 9 familie Hepkema
Lijnbaan 14 familie Strampel
   
Nijemirdum algemeen
   
Oudemirdum algemeen
Beukenlaan Elfbergen
Belgenreed hulpkerk
Fonteinwei kamp "Boschkant"
Jan Schotanuswei 84 nieuwe boerderij
Jan Schotanuswei 40 villa "Simmerwille"
Star Numanwei 7 Riniastate
Sminkevaart kampbrug
   
Laaxum  
mobilisatie bij de familie de Vries
   
Hemelum  
Nijebuorren De theebus
Nijebuorren bij de familie Draaijer
Buorren bij de familie Brouwer
   
    laatste wijziging: 18 maart 2017