Victor van Dussart
 
Victor van Dussart en Elise Gansner Elise Gansner
foto 242-003 beschikbaar gesteld door Grietje de Vries-Draaijer foto 245-007 beschikbaar gesteld door Jacob Lootsma
Victor van Dussart was geïnterneerd bij veehouder Wieger Draaijer op de Nijebuorren in Hemelum. Victor stuurt in december 1918 bovenstaande foto van hemzelf met zijn vrouw Elise Gansner naar Hemelum. Elise (van) Dussart-Gansner in het Friese dames-kostuum van Grietje Draaijer-Osinga.
op de achterzijde van de linker foto staat:
A nos amis: Monsieur et Madame Wieger Draaijer. En souvenier de notre internement en Hollande Le 6-12-18
Victore Elise v Dussart Gansner, Route de Philippeville 148 Marcinelle Les Charleroi, Belgique
Na de grote oorlog bleef er contact met de familie Draaijer in het verre Friesland.
 
Marcinelle Charleroi
Marcinelle 10 februari 1919 Charleroi 18 mei 1919
klik op de prentbriefkaarten voor het bekijken van de achterzijde
Met Kerst en Oud en Nieuw werden tot in de jaren vijftig de beste wensen uitgewisseld. De familie Wieger Draaijer woonde vanaf 1921 op de Braamberg in Mirns en de familie van Dussart was verhuist naar Berzeé onder Charleroi in de provinie Namen.
 
groepsfoto
foto 242-002 beschikbaar gesteld door Grietje de Vries-Draaijer
Tussen de bewaard gebleven prentbriefkaarten zat ook deze groepsfoto. Onduidelijk is waar hij is genomen. Waarschijnlijk niet de boerderij aan de Nijebuorren in Hemelum. Misschien in Oudemirdum. Het is ook niet bekend of Victor van Dussart op de foto staat.
op het bord staat geschreven: 1915 Jei nous avons chanté et pleuré
 
het gezin Wieger Draaijer
Wieger Draaijer, geboren op 24 februari 1883 te Nijemirdum, als zoon van Jurjen Wiegers Draaijer en Froukje Johannes van Hout. Veehouder te Mirns. Overleden op 31 januari 1968 te Rijs 84 jaar oud.
Op 29 april 1905 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met:
Grietje Osinga, geboren op 8 augustus 1883 te Ypecolsga, als dochter van Jouke Osinga en Pietertje Wiarda. Overleden op 30 juli 1966 te Rijs, 82 jaar oud.
kinderen:
Pietertje, geboren 24 februari 1906 te Hemelum, overleden op 13 november 1978 te Hemelum.
Froukje, geboren 27 april 1907 te Hemelum, overleden 21 december 1983 te Sneek.
Jurjen, geboren op 6 augustus 1909 te Hemelum, overleden op 4 februari 1996 te Oudemirdum
Jouke, geboren 9 maart 1913 te Hemelum, overleden 3 juli 1999 te Leeuwarden.